1. Symantec/
 2. Produkter och lösningar/
 3. Utbildning/
 4. Symantec Education Training Credits™
 • Lägg till

Symantec Education Training Credits™

Se till att företaget får ut det mesta av Symantecs lärarledda utbildning och utbildning på plats med hjälp av vårt värdefulla program med utbildningskrediter. Det här är ett praktiskt sätt att köpa utbildning. Vid ett enda tillfälle köper du utbildningskrediter som kan användas under hela året i takt med att olika utbildningsbehov uppstår.

Utbildningsprogrammet fungerar ungefär som ett kreditkort. Du köper så många krediter som du behöver vid ett tillfälle och utnyttjar sedan de här krediterna under en 12-månadersperiod för valfria erbjudanden från Symantec Education Services, inklusive allmän lärarledd utbildning, utbildning på plats (privat) och självstudier (utom Tech Center, EVUF, SSAP och anpassad utbildning). Det här lättanvända programmet gör att du kan köpa så lite eller så mycket utbildning som du behöver för att bemöta alla utbildnings- och affärsbehov.

Fördelar med utbildningskrediter

 • Flexibilitet - krediterna kan lösas in mot alla erbjudanden från Education Services, inklusive lärarledd utbildning, virtuell utbildning och utbildning på plats, självstudier samt certifiering.
 • Inlösningen omfattar hela företaget - krediterna kan användas av vem som helst inom företaget.
 • Besparingar - du får progressiv rabatt utifrån det antal utbildningskrediter som köps – upp till 15 %!
 • En enda transaktion - i och med att du köper ett ”block” med utbildningskrediter på en och samma gång så minskar du antalet inköpstransaktioner under året.
 • Bättre överblick - med hjälp av spårning change to sökning via Internet kan du lätt hålla koll på kreditsaldot och det blir enklare att planera olika utbildningsbehov.

Så här fungerar krediterna

 1. Alla kurser finns i kurskatalogen.
 2. Välj den eller de kurser du vill ha
 3. Anmäl dig till kursen genom att följa anvisningarna på skärmen. Ange ditt kupong-ID när du slutför transaktionen. Det var det hela!

How Many Credits Do I Need?

Do you already have Training Credits? Or want to know how many to purchase? Use the Training Credits calculator to determine how many credits you need to purchase for a class, eLearning, Training Bundles or a mix of training for multiple team members; or how many credits you can get for a specific amount of money. Just fill in the fields and calculate.

Börja spara nu

KOM IGÅNG IDAG
Om du vill få mer information om eller köpa utbildningskrediter från Symantec Education eller vill veta mer om något annat Symantec Education-erbjudande, kontaktar du oss:
PTelefon: 44(0)118 918 8391
E-post: nordic_education@symantec.com
Webb: Hitta kurser i . kurskatalogen och betala med hjälp av dina utbildningskrediter.

Kontakta Symantec Education

Om du har frågor eller behöver mer information, kontakta gärna emea_education@symantec.com eller ring på +44 (0)118 920 4444