1. Symantec/
 2. Produkter och lösningar/
 3. Produkter/
 4. Symantec Användarautentisering/
 5. Symantec Shared Service Provider PKI

Symantec Shared Service Provider PKI

Rigorös efterlevnad av myndighetskrav för FIPS 201, HSPD-12 m m

Symantecs PKI-tjänst med delad tjänsteleverantör tillhandahåller en SSP PKI-tjänst samt ett kostnadsfritt korthanteringssystem som möjliggör för myndigheter att följa direktiv FIPS 201. Federala myndigheter kan utnyttja Symantecs ytterst tillgängliga och skalbara internetbaserade infrastruktur för att säkra tillgängligheten till sina uppdragskritiska tjänster med stark autentisering.

Huvudfunktioner

 • Molnbaserad infrastruktur: Symantec agerar värd för samt kör multipla, särskilt avsatta certifikatsutfärdare (CA) för respektive federal myndighet.
 • Direkt integrering: Integreras med Symantecs korthanteringssystem samt har bevisad kompatibilitet med smartcard-hanteringssystem från andra tillverkare. GSA FIPS 201-godkänd fast programkod ger dynamisk support för PKI-inloggning som lagrats på minneskort eller säkerhetsenhet.
 • Stödjer fullständig uppsättning digitala certifikat: Designat att motsvara federala myndigheters säkerhetsbehov, inklusive fyra (4) certifikat på PIV-kortet och andra enhetscertifikat för PIV-innehållssignering, OCSP-responderare samt domänkontroller för Windows.
 • Välbeprövad, pålitlig lösning: Använder samma PKI-teknologi som används över hela Symantecs militärgraderade PKI-infrastruktur och nätverksdriftscenter. Årliga granskningar av WebTrust- och SAS-70-efterlevnaden utförs av en oberoende, ackrediterad tredje part.

Viktiga förmåner

 • Kostnadseffektiv: Genom att använda Symantecs Symantecs PKI-tjänst med delad tjänsteleverantör kan både federala och icke-federala myndigheter och organisationer spara avsevärda resurser jämfört med att implementera och hantera sina egna PKI-miljöer.
 • Snabb installation: Myndigheter kan börja utfärda PKI-baserade inloggningar inom några få dagar efter att de registrerat sig för Symantecs PKI-tjänst med delade tjänster.
 • Verksamhetskritisk pålitlighet: Tillhandahåller pålitlighets- och tillgänglighetsnivåer som gör att verksamhetskritiska behov kan uppnås, inklusive övervakning 24 timmar om dygnet, året runt, samt hantering, arkivering och full katastrofåterställning.

Community Spotlight

Publicerat:

KONTAKTA OSS