1. Symantec/
  2. Produkter och lösningar/
  3. Produkter/
  4. Symantec SSL-certifikat/
  5. Secure Site Pro SSL Certificates

Symantec Secure Site Pro SSL Certificates

Skydda ditt företag mot angrepp med den starkaste SSL-kryptering som finns tillgänglig för de flesta webbplatsbesökare. Denna säkerhetslösning för webbplatser har äkta 128-bitars kryptering, Norton Secured-sigillet, sårbarhetsbedömning och malwaregenomsökning av webbplatser som hjälper dig att vidta åtgärder mot kritiska webbplatssvagheter.

Förnyelser

Symantec Trust Center

Välj detta om du köper ett i taget.

Symantec Trust Center Enterprise-konto

Välj om du förköper enheter för omedelbart utfärdande.

Köp ett nytt Symantec SSL-certifikat

Om någon information i fältet Unikt namn har ändrats behöver du köpa ett nytt certifikat.

SSL-certifikatprodukter

Utöver våra Secure Site Pro SSL Certificates erbjuder vi också andra certifikat för att ge webbplatser ett starkare skydd. Våra Wildcard SSL Certificates skyddar överföring av data mellan flera domäner.

Det gröna adressfältet leder till ökat förtroende från kunderna

Personer som handlar på internet ser det gröna adressfältet som ett enkelt och tillförlitligt sätt att bekräfta webbplatsens identitet och säkerhet. De blir mer benägna att uppge sina kreditkortsuppgifter och/eller annan känslig ekonomisk information på en webbplats som har SSL EV och det gröna adressfältet. För bättre internetprestanda och utökat kundförtroende välj Secure Site Pro med EV SSL-certifikat.
Obs! Microsoft IIS-användare behöver en ny begäran om certifikatsignering (CSR, Certificate Signing Request)
Du bör
Öka kundernas förtroende Secure Site Pro med EV - Extended Validation och det gröna adressfältet
Är du osäker på vad det är du behöver? Jämför SSL-certifikat

KONTAKTA OSS